Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten

Kaatstraining op donderdagavond weer van start!

Iedere donderdagavond om 19.00 onder leiding van Danny de Boer kan er weer getraind worden bij LKC Sonnenborgh. Ieder senioren lid is van harte welkom een balletje te slaan.Introducee meenemen? Geen probleem!

LKC met 2 parturen actief bij opening kaatsseizoen

De Bangmapartij in Weidum, een afdelingspartij, is traditioneel de opening van het kaatsseizoen voor de hoofdklasse kaatsers. LKC Sonnenborgh heeft dit jaar twee parturen op de lijst. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar vormen het eerste partuur. Zij mogen het in de eerste omloop opnemen tegen Dronrijp 2. Het tweede partuur van LKC bestaat uit Feiko Broersma, Jouke Bosje en de naar Leeuwarden verhuisde Sjoerd de Jong. Zij kaatsen in de eerste omloop tegen Morra-Lioessens. De volledige wedstrijdlijst…

Bestuurskaatsen 2019

Het kaatsseizoen 2019 is paaszondag 21 april door de nieuwe ledenkaatscommissie van LKC Sonnenborgh geopend met het Bestuurskaatsen; een gezamenlijke partij met OG Huizum, KV Foarut Marssum, KV Het Plein en KV Reitsje Him Lekkum. In overleg met de onderlinge verenigingen is dit jaar gekozen om, in tegenstelling tot andere jaren, het Bestuurskaatsen aan het begin van het seizoen te organiseren. Een ieder werd verwelkomd met een paastraktatie in de vorm van een advocaatje met slagroom. De dag werd officieel…

Jeugdprogramma 2019 LKC Sonnenborgh

De eerste kaatstraining voor de jeugd heeft donderdag 4 april alweer plaatsgevonden onder leiding van Henk Haar, Feiko Broersma en Angela Roes. Daarnaast heeft de jeugdcommissie een jaarprogramma gemaakt voor het kaatsseizoen 2019. Deze is hier terug te vinden.

Kampioen LKC-biljartclub seizoen 2018/2019 is bekend

Aan alles komt een eind ook het 18e seizoen van biljartvereniging LKC (Leeuwarder Klos Club). Na een geweldige start was Eelke de trotse koploper met kerst en de te kloppen man voor het tweede deel van de competitie, op de voet gevolgd door Marco en Tjeerd. Maar bij Biljartvereniging LKC wie kaatst kan de bal verwachten en wie biljart een klos. Tweede helft van het seizoen was er dan ook een vol verrassende wendingen; Rienk kwam los net als Tette…

LKC biljartkampioen buurthuiscompetitie 2018/2019

LKC is meer dan kaatsen alleen, dat bewijst onze biljartvereniging Leeuwarder Klos Club met het kampioenschap van de buurthuiscompetie 2018/2019. Een goed begin is het halve werk zullen de heren biljarters gedacht hebben na de eerste thuisoverwinning op Rengerspark. Drie weken later kwam Tjerk Hiddes op bezoek. Ondanks wat teleurstellende prestaties van Tette en Eelke (zeg maar gerust gepruts) werd er een gelijkspel uit het vuur gesleepd. Volgende partij in en tegen Lekkum(altijd gezellig) werd een gemakkelijke 6-2 overwinning. De wederopstanding van Tette, in…

Bestuurskaatsen: opening kaatsseizoen 2019

Zondag 21 april (1e Paasdag) De nieuwe ledenkaatscommissie van LKC Sonnenborgh organiseert op zondag 21 april (1e Paasdag) het bestuurskaatsen. Dit is de opening van het kaatsseizoen voor alle bestuursleden, vrijwilligers en leden van de kaatsverenigingen in Leeuwarden: LKC Sonnenborgh, OG Huizum, KV Foarut Marssum, KV Het Plein en KV Reitsje Him Lekkum. Aanvang: 12.00 (start de kaatsdag met een lunch)Opgave via opgavelkc@gmail.com

Nieuwe kaatskar voor de jeugd

Aangeboden door Bike Totaal Mient de Vries Afgelopen zaterdag heeft voorzitter Karel de nieuwe materialen kaatskar in ontvangst genomen bij Bike Totaal Mient de Vries. Zo kunnen de materialen voor de kaatstrainingen in deze prachtige kar opgeborgen worden. LKC Sonnenborgh dankt eigenaar Mient de Vries voor het sponsoren van onze vereniging. Sinds 1980 heeft Bike Totaal Mient de Vries een mooie fietsenwinkel in Leeuwarden. Pake, Lammert de Vries was al voor 1900 bezig met fietsen. Ook de vader van Mient…

100 jaars Rengersdag

Op zondag 21 juli 2019 vind de 100e Rengersdag bij LKC Sonnenborgh plaats. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan wordt er een volledig kaatsweekend, het ‘Rengersweekend’, georganiseerd. Er wordt o.a. op zaterdag 20 juli een reünie ledenpartij gepland. Binnenkort volgt meer informatie over alle activiteiten. Noteer in ieder geval 19, 20 en 21 juli in uw agenda!

Voorjaarsvergadering LKC Sonnenborgh

De voorjaarsvergadering van LKC Sonnenborgh voor alle leden van LKC staat weer voor de deur.Ieder lid van LKC is van harte welkom op donderdag 7 maart in de Keatskoai. De vergadering start om 20.00. De agenda is hier te vinden. Verder zijn hier het jaarverslag en de agenda voor de voorjaarsvergadering van de KNKB te vinden. Daarnaast zijn er enkele voorstellen van verschillende kaatsverenigingen die in stemming worden gebracht. Voorstel deelname meerdere parturen per afdeling op Freule, Ald Meiers en…