Business event

Het LKC Business event is een netwerkevenement waarin naast de kaatssport de gezelligheid en het contacten leggen met mede ondernemers centraal staat. Situatie rondom COVID 19 met de geschetste gezondheidsrisico’s voor deelnemers en onze vrijwilligers en te nemen maatregelen doen in onze ogen bij nader inzien hier geen recht aan.Graag vragen we om jullie begrip en geduld want van uitstel komt geen afstel!We nodigen jullie met veel kaatsliefde dan ook uit voor de editie van 2021 waneer het LKC Business Event zijn eerste lustrum onder beter passende omstandigheden gaat vieren.Vriendelijk kaatsgroet,

De commissie