Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging najaarsvergadering 12 november 20:00 uur.

Uitnodiging najaarsvergadering 12 november 20:00 uur.

UITNODIGING:

Algemene najaarsvergadering LKC Sonnenborgh

Donderdag 12 november 2015 Aanvang 20:00 uur.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en (bestuurs-) mededelingen.

3. Notulen voorjaarsvergadering 2015 (secretaris).

4. Voorstellen AV K.N.K.B (indien aanwezig).

5. Voorlopig financieel verslag (penningmeester).

6. Bestuursverkiezingen:

1. A.Terpstra penningmeester. (aftredend en niet herkiesbaar).

2. P. Vos secretaris (aftredend en niet herkiesbaar).

*Het bestuur stelt voor H. Draisma te benoemen als secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.

7. Contributieverhoging 2016.

8. Pauze

9. Voortbestaan Rengersdag.

10. Wedstrijdagenda K.N.K.B. L.K.C. 2016.

11. Benoemingen en/of nominaties.

12. Rondvraag.

13. Sluiting

* Notulen van de voorjaarsvergadering zijn op de website terug te vinden en liggen tevens ter inzage in de kantine.

Website: www.lkcsonnenborgh.nl/documenten