Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Marije Hiemstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra winnaars dames hoofdklasse.

Marije Hiemstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra winnaars dames hoofdklasse.

Laatste kransen van het seizoen tijdens de Oldeve Partij in Leeuwarden voor Marije, Sandra en Manon.

Leeuwarden. Voor het 2de jaar op rij vormde sportterrein “Sonnenborgh” het toneel waar de dames en heren hoofdklas voor de laatste keer de arena betraden. Traditioneel getrouw organiseert L.K.C. Sonnenborgh altijd als slot wedstrijd  van het seizoen de “Oldehovepartij”.  Tot 2 jaar geleden sloten de heren het seizoen dan in Leeuwarden af. Nadat de dames er vorig jaar voor het eerst bij waren mochten zij nu op zondag 20 september 2015 af reizen naar Leeuwarden. Onder goede weersomstandigheden met een paar spatjes regen aan het begin van de wedstrijden werd het een mooie afsluiting. Voor het laatst betraden bij beide categorieën 8 formaties de prachtige arena. Onder leiding van de heren M. de Jong en L. Bierma werden door de opslagers om klokslag 12:30 de eerste opslag ballen richting het perk gedirigeerd. De 102  jaar oude vereniging had weer alle registers open getrokken om een mooi slot te geven aan het seizoen er was na afloop muziek en er stond een feest tent op het veld. Het werd een mooie en spannende kaatsdag bij de dames die nog een keer alles uit de kast haalden.

Nelie Steenstra was deze dag via loting gekoppeld aan Marie Jetske Lettinga en Sjanet Wijnia en zij betraden de arena tegen Sietske Okkema, Martine Tiemersma en Margriet Bakker. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar aan het begin geen centimeter ruimte en er wordt geknokt voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het evenwicht blijft in de partij tot aan de 2-2. Vanaf dat moment weet Sietske met haar maten het initiatief te nemen en uit te lopen via de 2-3 naar de 2-4. De spanning lijkt even terug te keren als het zevende verkaatste eerst als nog in handen komt van Nelie, Marie Jetske en Sjanet. Het partuur van Nelie slaagt er echter niet in om langszij te komen en de strijd lijkt te zijn gestreden als de formatie van Sietske als eerste het 5de eerst weet te bereiken. Zij lijken dan op weg naar de 2de omloop maar Nelie, Marie Jetske en Sjanet weigeren de handdoek te werpen en door omzettingen aan de opslag Nelie en Sjanet ruilen weten zij zich terug te vechten via de 4-5 naar 5-5. Wie er naar de 2de lijst zal gaan dient te worden beslist in het laatste te verkaatsen eerst. Sietske en haar maten gaan vliegend van start en nemen een 0-6 voorsprong maar de beslissing valt uiteindelijk als nog op de volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Sietske die de winst als nog veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen. De formatie van Marije Hiemstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra beginnen deze dag tegen Lisette Wagenaar, Sjoukje Visser en Geke de Boer. Het beloofde wederom een mooie strijd te gaan worden als aan beide zijden van de telegraaf ook hier al snel een bordje verschijnt. Het zijn dan Marije, Sandra en Manon die er in weten te slagen om de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Zij slagen er echter niet in om dat vast te houden en zien het partuur van Lisette met rassé schreden dichterbij kwamen via de 3-2 naar zelfs weer langszij op de 3-3. Lisette weet met Sjoukje en Geke er niet in te slagen om de leiding over te nemen en zien voor de 2de keer de formatie van Marije de leiding nemen met de 4-3. Als het passende antwoord uitblijft loopt het verschil op naar de 5-3. In een laatste poging om de partij te doen kantelen betreed Lisette het achter perk en neemt de plek over van Geke en dat lijd zelfs nog tot een 4de eerst door een bovenslag van Lisette op de 5-3 6-6. Zij kan daarmee echter niet voorkomen dat Sandra uiteindelijk de deur definitief in het slot gooit als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 6-0.

In de 3de confrontatie op de eerste lijst staat Elly Hofman met Maaike Osinga en Marrit Zeinstra tegenover het partuur van Nicole Hempenius, Imke van der Leest en Louise Krol. Na een gelijk opgaand begin pakt partuur Nicole het heft in handen en weten op voorsprong te komen met 1-2. Wat het partuur van Elly op dat moment ook probeert niets lijkt te lukken en zij zien de achterstand verder en verder oplopen via de 1-3 naar de 1-4. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Nicole en haar maten. Door omzettingen probeert partuur Elly het tij te keren. Maaike en Marrit ruilen van positie in het perk en Marrit en Elly ruilen van opslag. Het lijkt gelijk resultaat op te leveren want zij weten de spanning terug te brengen naar de 2-4. Langzaam maar zeker kanteld de wedstrijd en wordt het verschil kleiner en kleiner. Elly, Maaike en Marrit knabbelen eerst voor eerst van de achterstand af en weten zelfs terug te keren via de 3-4 naar de 4-4. Nicole en Imke zijn dan inmiddels ook al geruild van opslag maar er lijkt geen beginnen meer aan want Elly weet met haar maten als nog als eerste het 5de eerst te bemachtigen en zij geven dit niet meer uit handen. Het is Marrit die de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-4 6-2. Als laatste betrad Ilse Tuinenga, samen met Annelien Broersma en Renske Terwisscha van Scheltinga de arena op Sonnenborgh tegen Iris van der Veen, Anke Winkel en Bianca van der Veen. De vliegende start is er voor partuur Ilse want zij weten gelijk het openingseerst aan de telegraaf te hangen. Partuur Iris probeert gelijk aan te klampen maar zien de achterstand op lopen via de 2-0 naar de 3-0. De strijd lijkt als nog op gang te komen als ook Iris met Anke en Bianca hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het lijkt even van korte duur want Ilse weet met haar partuur de voorsprong wederom uit te bouwen naar de 4-1. De strijd is echter verre van gestreden want Iris, Anke en Bianca blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en als Anke en Bianca ook nog ruilen van opslag lijken zij het antwoord te hebben gevonden want via de 4-2 wordt het zelfs 4-3. De formatie van Ilse probeert de voorsprong vast te houden maar ziet de balans terug keren op de 4-4. Iris, Anke en Bianca lijken dan in de winning mood te zitten als zij als eerste het 5de eerst weet binnen te halen. Zij lijken dan de beste papieren in handen te hebben om de 2de lijst te bereiken maar Ilse denkt daar met Annelien en Renske anders over en weten weer aan te sluiten op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het is Renske die de winst veilig weet te stellen met een retourslag tot voor de kaats op de 5-5 6-2. Met deze retourslag van Renske kwam er ook een einde aan de carriere van Bianca van der Veen. Na 19 seizoenen heeft zij besloten te stoppen. Zij speelde op de “Oldehove partij de laatste partij uit haar lange carriere.

De overgebleven formaties gingen de strijd aan om de laatste 2 fel begeerde finale tickets van het seizoen. De verliezende parturen betraden daarna ook nog een keer de arena in de strijd om de 3de prijs of niets. In de eerste wedstrijd op de 2de omloop komt Sietske Okkema met Martine Tiemersma en Margriet Bakker in actie tegen de formatie van Marije Hiemstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. De eerste bordjes aan de telegraaf verschijnen als eerste aan de zijde van partuur Marije zij gaan het best uit de startblokken en weten na het openingseerst ook het 2de eerst op rij naar zich toe te trekken. Sietske lijkt met Martine en Margriet daarna de touwtjes in handen te nemen als zij hun eerste bordje weten binnen te halen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien de achterstand oplopen naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Wat Sietske en haar maten ook proberen zij slagen er maar niet meer in om het tij te keren en zien de winst op de 1-5 6-6 gaan naar partuur Marije als de opslag bal van Sietske buiten de perken beland. De tegenstandsters voor Marije, Sandra en Manon komen uit de onderlinge confrontatie tussen Elly Hofman, Maaike Osinga en Marrit Zeinstra en de formatie van Ilse Tuinenga, Annelien Broersma en Renske Terwisscha van Scheltinga. De bliksemstart is er voor Ilse en haar maten. Zij weten gelijk de bordjes aan elkaar te rijgen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Wat de formatie van Elly ook probeert zij slagen er maar niet om grip te krijgen op de wedstrijd. Het verschil blijft oplopen via de 0-4 naar de 0-5. Ondanks omzettingen aan de opslag en in het perk lijkt de formatie van Elly er niet aan te pas te komen maar ze slepen nog een bordje uit het vuur voordat Ilse de winst veilig weet te stellen want met haar opslag weet zij Maaike tot een kwaadslag te dwingen op de 1-5 6-6.

Voordat de laatste finale van dit seizoen van start gaat is er nog een strijd om de 3de prijs of niets en deze ging tussen Sietske Okkema, Martine Tiemersma en Margriet Bakker en het partuur van Elly Hofman, Maaike Osinga en Marrit Zeinstra. Het eerste eerst aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van Sietske, Martine en Margriet als de opslag bal van Marrit buiten het perk beland op de 6-2. Het verschil loopt daarna snel op door goed opslag werk van Sietske zij weet de kaats te behouden op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker komt de partij op stoom en keert de spanning terug als ditmaal het perk van Maaike en Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-0 2-6. Het evenwicht keert daarna ook al zeer snel terug in de wedstrijd als ditmaal Marrit er met haar opslag in slaagt om de kaats te behouden op de 2-1 0-6. De formatie van Sietske lijkt na het goede begin de grip even kwijt en komt zelfs op achterstand als Sietske het vizier niet op scherp heeft staan op de 2-2 4-6 en haar opslag bal buiten het perk ziet belanden. De strijd is echter verre van gestreden want beide formaties halen nog een keer alles uit de kast en voor het eerst verschijnt ook hier de 6-6. Als de opslag bal van Elly buiten het perk beland keert het evenwicht terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens een beslissing forceren. Het is Maaike die het bordje weet te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 3-3 4-6. Elly, Maaike en Marrit weten daarna als eerste het 5de eerst verzilveren door goed werk van Marrit zij keert de bal voor de kaats op de 3-4 2-6. Sietske, Martine en Margriet hebben hier geen antwoord meer op en moeten de winst laten aan partuur Elly als zij zelf de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 3-5 2-6.

Er is dan nog een vraag die resteert wie neemt de laatste krans mee van het seizoen. In de finale van deze editie van de Oldehove Partij staat Marije Hiemstra met Sandra Hofstra en Manon Scheepstra tegen over het partuur van Ilse Tuinenga, Annelien Broersma en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het is voorlopig de laatste keer dat de dames de degens met elkaar kruisen. Zij gaan hierna het winterseizoen in. Het beloofd een mooi slot te worden van een lang seizoen als het openingseerst gelijk op de 6-6 beslist dient te worden. Als de opslag bal van Marije te kort blijkt te zijn neemt partuur Ilse de leiding. Zij kunnen daar niet lang van genieten want als Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 0-1 6-4 keert het evenwicht terug. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 2de keer in 3 eersten dient er een beslissing te vallen op de 6-6. Het is Marije die op de juiste plek en op het juiste moment weet toe te slaan als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Ilse probeert met haar maten gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand oplopen als de opslag bal van Ilse buiten de perklijnen beland op de 2-1 6-4. De strijd blijkt nog lang niet te zijn gestreden want Ilse weigert met Annelien en Renske de handdoek te werpen. Met een prachtige zitbal van Ilse op de 3-1 4-6 weet zij de spanning terug te doen keren. De balans keert zelfs terug in deze laatste finale van het seizoen als de opslag bal van Marije buiten het perk beland op de 3-2 2-6. Ilse en haar maten slagen er niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen. In het belangrijke zevende eerst weet Sandra op het juiste moment toe te slaan door de bal tot voor de kaats te retourneren op de 3-3 6-2. De strijd is er niet minder om beide parturen halen nog een keer alles uit de kast en dat resulteert in de 3de 6-6 van deze finale. Als Sandra er in slaagt om goed achter de bal te stappen en deze over de boven doet vliegen op de 4-3 6-6 weet zij het 5de bordje binnen te halen. Marije, Sandra en Manon geven deze voorsprong niet meer uit handen en als Renske er niet in slaagt om de opgeslagen bal van Manon tot voorbij de kaats te slaan op de 5-3 6-0 komen de laatste kransen van het seizoen om de nekken van Marije, Sandra en Manon. Zij winnen de Oldehove Partij. Manon wint ook nog het jaar klassement, op de 2de plek daar eindigt Ilse en als 3de Sjoukje Visser.

Uitslag van Olde Hove Partij 20-09-2015 Leeuwarden:

1e prijs:

Marije Hiemstra     Easterein

Sandra Hofstra     Wjelsrijp

Manon Scheepstra    Franeker

2e prijs:

Ilse Tuinenga     Berlikum

Annelien Broersma    Easterlittens

Renske Terwisscha van Scheltinga  Wiuwert

3e prijs:

Elly Hofman     Dronrijp

Maaike Osinga     Franeker

Marrit Zeinstra     Peins

Foto en verslag van Henk Hempenius.