Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging AV voorjaarsvergadering

Uitnodiging AV voorjaarsvergadering

Donderdag: 27 maart 2014; aanvang 20.00 uur

Locatie: Kantine de Keatskoai

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen
 3. Notulen najaarsvergadering 2013 (secretaris)
 4. Jaarverslag 2013 (secretaris)
 5. Financieel verslag 2013 (penningmeester)
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming leden van de kascommissie
 8. Vaststellen van de begroting 2014
 9. Beleid bestuur 2014
 10. Pauze
 11. A.V. K.N.K.B.
 12. Wedstrijdagenda K.N.K.B./L.K.C. 2014
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”

De notulen van de eindejaars-vergadering november 2013 en het jaarverslag 2013 zijn hier te downloaden

lkcsonnenborgh.nl/documenten