Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitslag heren 50+ v.f.

Uitslag heren 50+ v.f.

Op zaterdag 15 juni 2013 was LKC  gastheer voor de heren 50+. Nadat er na 5 minuten al gestopt moest worden i.v.m. hevige regenval kon de wedstrijd met een uur vertraging toch beginnen.

In de A- klasse waren er twee poules van 4 en in de B-klasse 12 partuur en een verliezersronde. In de A- klasse maakten de beide parturen die al hun wedstrijden in de poule gewonnen hadden er een mooie finale van, waarbij de routine van partuur Venema uiteindelijk de doorslag gaf en zij de terechte winnaars werden. In de B-klasse werd er ook fel en om elke punt gestreden.

Duidelijk was dat het partuur van de drie Jannen het sterkste partuur was en zij wonnen dan uiteindelijk ook vrij gemakkelijk de eerste prijs. De partij was ondanks een uur vertraging toch nog rond vijf uur afgelopen. Dit was mede de verdienste van de uitstekend leidende clubscheidsrechters Tjeerd van der Kooi en Rienk de Groot.Voorzitter Robert Roosjen kon mede door de bijdrage van C1000Vonk prachtige prijzen uitreiken aan de volgende parturen:

A-Klasse:

1e prijs: Roel Venema Bolsward , Simon de Groot Midlum, Geert Faber Minnertsga

2e prijs: Freek Ebbinge Easterlittens, Siebe Marra Dronryp, Ludwig Seerden Franeker.

3e prijs: Jappie Wagenaar Oudega, Evert Siderius Ried, Henk Woppenkamp Hauwert.

B-klasse:

1e prijs: Jan van der Meulen Franeker, Jan Vlietstra Franeker, Jan Sipma Franeker.

2e prijs: Tjeerd Bouma Leeuwarden, Henk Porte Leeuwarden, Uco Bauer Leeuwarden.

3e prijs: Sipke Hiemstra, Age van der Goot Goenga, Eppie Heins Easterein.

Verliezersronde:

1e prijs: Piet Stellingwerf Harlingen, Johan van der Veen Oentsjerk, Jan de Boer Bolsward.

2e prijs: Jurjen Dijkstra Nijland, Bouke Posthumus Folsgare, Auke Akkerman Minnertsga.