Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » 28 maart 2013 20:00u Algemene voorjaarsvergadering

28 maart 2013 20:00u Algemene voorjaarsvergadering

Bij deze zijn alle leden van LKC Sonnenborgh weer van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Voorjaarsvergadering.
Algemene voorjaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Donderdag: 28 maart 2013; aanvang 20.00 uur

Locatie: Kantine de Keatskoai

AGENDA

1.      Opening

2.      Ingekomen stukken en (bestuurs) mededelingen

3.      Notulen najaarsvergadering 2012     (secretaris)

4.      Jaarverslag 2012     (secretaris)

5.      Financieel verslag 2012     (penningmeester)

6.      Verslag van de kascommissie

7.      Benoeming leden van de kascommissie

8.      Vaststellen van de begroting 2013

9.      Beleid bestuur 2013

10.    Pauze

11.    A.V. K.N.K.B.

12.    Wedstrijdagenda K.N.K.B./L.K.C. 2013

13.    Rondvraag

14.    Sluiting

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”