Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Algemene najaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Algemene najaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Uitnodiging

Algemene najaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Donderdag: 15 november 2012; aanvang 20.00 uur

Locatie: Kantine de Keatskoai

AGENDA

1.      Opening

2.      Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen

3.      Notulen voorjaarsvergadering 2012 (zie dit cluborgaan)

4.      Voorstellen AV K.N.K.B. (indien aanwezig)

5.      Voorlopig financieel verslag door penningmeester.

6.      Bestuursverkiezingen:

–        Peter Vos (aftredend en herkiesbaar)

7.      Pauze

8.      Wedstrijdagenda K.N.K.B./L.K.C. 2013

9.      Benoemingen en/of nominaties.

10.    Rondvraag.

11.    Sluiting.

 

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”