Prijsuitreiking wallball competitie jeugd

In april is de jeugd onder bezielende leiding van Henk Haar en met hulp van oa Galil Taeke en Geja begonnen met de wallball competitie. Op 18 augustus was de uitreiking van de prijzen Wallball.Er werd gestreden in meerdere categorieën.
In de categorie welpen dames werden Saar en Aleit winnaar. In de categorie welpen jongens Thijs, Florian en Luuk. In de categorie pupillen meisjes Sam, bij de jongens Harmen en bij de oudere jeugd de dame, Berber en de heer, Jisk. Wat een inzet elke week! Mooi hoor!

Voor de afsluiting werd er nog een partijtje Wallball gespeeld. De pupillen en ouderen desen mee aan een experiment: namelijk op twee muren kaatsen. Haalde je de hoofdmuur niet, kon je via de hulpmuur alsnog scoren. Dit werd als positief ervaren door de spelers. En krijgt dus mogelijk een vervolg. Bedankt aan iedereen die deze competitie mee deed, verzorgde en aan de ouders. Dit eerste jaar meteen een mooi succes.

De foto’s van de prijsuitreiking zijn te zien via:

https://photos.app.goo.gl/va5StZV63XGaGzFs5