OG Clean Fuels Burmania partij

Leeuwarden Oldehove vrijdag 1 juli 2022, Aanvang 16.00

OG Clean Fuels Burmania partij

De beelden van de zachte bal PC en van het lanenkaatsen staan nog vers in het geheugen. Het zachtebalkaatsen is erg populair. Voor zowel het publiek als voor de kaatsers.

Ben jij actief in de jongsenscategorie en wil je ook deelnemen aan een uniek evenement! Geef je dan op om mee te spelen bij de OG Clean Fuel Burmania partij!

Op vrijdag 1 juli 2022 om 16.00 kunnen 32 parturen mee doen om te strijden voor prachtige prijzen!

Bij volledige deelname wordt er voor €1000,- aan prijzengeld verkaatst.

Afgelopen jaren hebben we er alles aan gedaan om het evenement op het Oldehoofsterkerkhof te houden. Echter gooide corona steeds roet in het eten. Maar dit jaar hebben we vanuit LKC Sonnenborgh, in samenwerking met het Horecastraatkaatsen (nog zo’n prachtig evenement), het voor elkaar!

We gaan los onder de Oldehove!

Wie de afgelopen jaren bij ons in de kantine is geweest heeft op een van de wanden vast wel eens de afbeelding op het zaailand gezien! De Burmania partij werd in oorsprong namelijk daar gehouden! Het publiek in pak en de kaatsers met een pet op midden in het centrum van Leeuwarden! Unieke beelden die we graag ook nu weer willen schieten, maar dan onder de Oldehove en in de huidige tijd!

De jeugd kaatsend onder de Oldehove.

Een verbinding met andere spelvarianten. Het schrijven van een verhaal die je nooit weer vergeet! Dus geef je op met je afdelingspartuur! Omdat we de partij op vrijdagmiddag en vrijdagavond verkaatsen hebben we een aantal voorwaarden. Namelijk de volgende:

• Er mag maar 1 partuur per afdeling opgegeven worden.

• Er kunnen maximaal 32 parturen meedoen. Dus geef je snel op! Wie het eerst komt wie het eerst maalt!

• Om tegemoet te komen aan de kaatsers die niet voor hun afdelingspartuur in aanmerking komen wordt een experiment met de KNKB uitgevoerd. Voor 15 kaatsers (5 partuur) is er een mogelijkheid om deel te nemen onder de vlag van de KNKB. De eerste 15 kaatsers die zich hebben opgegeven kunnen mee doen aan de afdelingswedstrijd door middel van een Door elkaar lotingssysteem. Zo heeft iedereen toch een mogelijkheid om alsnog mee te doen!

o Indien er minder dan 27 afdelingingsparturen zich hebben opgegeven kunnen er mogelijk meerdere ‘KNKB parturen’ worden toegevoegd.

• Er wordt gekaatst met een zachtebal. Er wordt niet met een kaatshandschoen gespeeld

• Er is geen verliezersronde. Met het beschikbaar aantal perken zal het anders te laat worden dat de partij uit is.

• Er is wel mogelijkheid om wat drinken te halen langs het kaatsveld. Er wordt geen alcohol geschonken.

• Er zijn geen mogelijkheden om te douchen en om te kleden op het kaatsveld.

Naast het kaatsen zal ook de sterkste man van Nederland het ondersteunen. De opening wordt uitgevoerd door de kinderburgemeester van Leeuwarden.

Wij zien jullie graag op dit unieke evenement!

Karel Nijman

Namens de commissie en het bestuur van LKC Sonnenborgh.