Webshop

Kleintje Rengers 2021

Vrijdagavond 23 juli werd, na een jaar afwezigheid vanwege Corona, voor het vierde jaar de Kleintje Rengers Pearkepartijgeorganiseerd. Met in totaal 32 pearkes werd er in een A-,B- en C-klasse gekaatst met zachte bal. Na afloop werd onder het genot van een drankje nagepraat op het terras. Ondanks dat we niet volledig konden uitpakken vanwege Corona, was het een zeer geslaagde avond! 

Uitslagen A-klasse:

Winnaarsronde A-ronde:

1e prijs: Julius de Jong en Bianca van der Veen

2e prijs: Jaco Kingma en Karin IJsbrandy

Verliezersronde A-klasse:

1e prijs: Peter Talsma en Geke de Boer

Uitslagen B-klasse:

Winnaarsronde B-klasse:

1e prijs: Daniël Iseger (ingevallen voor Pieter van Tuinen) en Rennie Koopstra

2e prijs: Danny de Boer en Anita de Boer

Verliezersronde B-klasse:

1e prijs: Erwin van Wier en Jessica van Wier

Uitslagen C-klasse:

Winnaarsronde C-klasse:

1e prijs: Ids de Boer en Froukje Hanenburg

2e prijs: Peter de Boer en Sandra Korporaal

3e prijs: Eduard Reekers en Janine Reekers

3e prijs: Kerst Hofman en Petra Aafke Epema

Verliezersronde C-klasse:

1e prijs: Richard Vonk en Monique de Jong

2e prijs: Christian Veenstra en Stephanie Veenstra

https://photos.app.goo.gl/7pa8ryGE2DdXmupT8

met dank aan de ledenkaatscie voor het organiseren, Gaby voor het maken van het verslag en Henk voor de fotoreportage.