IKC Sint Thomas start met muurkaatscompetitie

De groepen 7 en 8 van IKC Sint Thomas hebben lessen gekregen in muurkaatsen. Na even oefenen was het al zover, de kaatscompetitie. Voor groep 8 al dit schooljaar en groep 7 gaat volgend schooljaar ook in competitie. We hebben nu al 3 competitierondes gespeeld. Dit gaat al heel goed, we worden elke week beter. In het begin was het veel jongens tegen jongens en meisjes tegen meisjes. Nu is dat anders, nu gaan meisjes ook tegen jongens. In de pauzes zijn we ook druk aan het oefenen. Als de lessen klaar zijn denk ik dat veel kinderen door blijven gaan met muurkaatsen.

Namens groep 8 IKC Sint Thomas,

Roos Terpstra

Dat even gelezen hebbende nu mijn ervaring met de IKC Sint Thomas.

Een afspraak met de Sint Thomas school is geweest, wij als LKC Sonnenborgh verzorgen het kaatsen,  de school  zal voor de leerlingen en ondersteuning zorgen. Groep 7 en 8 hebben een training gekregen voor het Wallball. Door groep 8 is een competitie gespeeld die uiteindelijk heeft geresulteerd in een meisjes en jongens winnaar. De prijzen voor deze groep werden beschikbaar gesteld door de school.

Ik werd tijdens de competitie ondersteund door de groeps manager van groep 8, Roos Terpstra. Roos had de groepsindeling , de momenten waarop en de gespeelde punten in haar beheer. Top gedaan.

De groep 7 van nu, straks de groep 8, gaan de wallball competitie spelen in het nieuwe schooljaar

De groepen 3, 4, 5 en 6 hebben een drietal veldtrainingen gehad m.b.t. het Friese spel. De derde training was een klasse wedstrijd. De winnaars van de klas kregen (tweetallen) als prijs de gele luchtbal waar zij mee hadden gespeeld. Daarnaast hebben deze groepen ook het kaatsinformatieboekje van de KNKB gekregen.

Samen met Tsjalling Sikma, leerkracht IKC Sint Thomas, het trainingsschema in elkaar gezet. Tsjalling alsnog dank hiervoor. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hartelijk dank voor de ondersteuning en de bereidheid.

De BSO die aan de ouders gaat berichten dat de jeugd mogelijk 2 proeflessen gaan volgen bij LKC. En de jeugd vanuit de school, gr 8, aangegeven dat zij aan kunnen schuiven bij de wallball competitie op woensdagavond .

De andere groepen kunnen de veldtraining kunnen bezoeken (twee proeftrainingen).

De afspraak is gemaakt dat wij het komende schooljaar weer een vervolg geven aan deze kaatslessen serie. Daarnaast pogen te komen tot een aantal parturen voor het provinciale schoolkaatskampioenschap.

Alsnog dank aan de IKC Sint Thomas.

Henk Haar trainer en jeugdcommissie lid van LKC Sonnenborgh