Gouden Koppeltsje Partij

Zaterdag 20 augustus om 12.00u

Kaatsen met harde bal in vrije formatie tweetallen:

Bij voldoende deelname wordt er in A, B en C klasse gekaatst en iedereen mag deelnemen!

Opgeven kan:

NA AFLOOP BBQ!