Familiedag 2021

Soms zijn er van die momenten dat je je beseft hoe bijzonder en waardevol onze kaatsvereniging eigenlijk is, als je op een mooie zomeravond na een lange donkere Corona winter eindelijk weer samen kunt zijn, een partijtje kunt kaatsen en gezellig na kunt zitten op zonder twijfel de mooiste kaatsaccommodatie van Friesland. Waar het groot uitdragen van emoties normaalgesproken niet aan ons soort mensen is besteed, was de sfeer op deze eerste ledenpartij sinds (te) lange tijd bijna uitgelaten te noemen. De gedachte dat we gezien de gunstige Corona ontwikkelingen de komende maanden nog vele van deze avonden mogen beleven, stemt gelukkig. 
Met een mooie opkomst van 17 tweetallen verdeeld over 3 klassen werd fanatiek, maar sportief gekaatst en dit leverde de volgende prijswinnaars op:
A-klas1e prijs: Eelke en Jacob van der Meulen2e prijs: Hendrik Jorritsma en Jorn Lars van Beem
B-klas:1e prijs: Jan en Rick Hoekstra2e prijs: Andre en Sander Roosjen1e prijs verliezersronde: Rienk en Erik de Groot
C-klas:1e prijs: Gerard Roosjen en Stephanie Veenstra2e prijs: Roelof van der Veen en Siara Tassebajof
De ledenkaatscommissie