Erelid Dirk (Dicky) van der Zee overleden

Op zaterdagavond 10 oktober is ons erelid Dirk van der Zee overleden. Een icoon van de kaatssport en zeker voor LKC Sonnenborgh is er niet meer. Met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de kaatssport en LKC betekend heeft, gedenken wij hem. En wensen de familie en allen die hem nabij zijn, veel sterkte toe.

foto: PC 1960, vlnr Dirk van der Zee, Johannes Zijlstra, Jan Sijtsmahttps://www.knkb.nl/pageid=13375/articleid=17984/Dirk_van_der_Zee_1937-2020.html