Date Nieuwland overleden

Op 4 december jl is Date Nieuwland overleden. Date heeft zijn schrijftalenten regelmatig ingezet voor LKC Sonnenborgh. Hij heeft het jubileum boek 2002 geschreven. Ook was hij schrijver voor het vroegere Lkc-clubblad en mede organisator van het schoolkaatsen. We zijn hem en zijn naasten dankbaar voor alle goeds dat hij deed voor LKC Sonnenborgh en wensen allen die hem liefhebben en zullen missen alle sterkte toe.