Webshop

Algemene Leden Vergadering voorjaar 2023

Alle leden zijn uitgenodigd voor de ALV LKC voorjaar 2023 op dinsdag 28 maart om 20:00 uur in de Keatskooi (inloop vanaf 19:30)

De agenda en stukken vind u op de website.

Vriendelijke kaatsgroet en tot ziens op, de verborgen groene parel van Leeuwarden, LKC Sonnenborgh

Bestuur LKC