Klaverjassen weer gestart

Nu de dagen weer wat korten, zijn we weer gestart met het klaverjassen in de Keatskoai. Op de volgende data kan er gekaart worden:

19 november, 3 en 17 december 2021, 24 december : Kerstklaverjassen

14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 april, 15 april Paas-klaverjassen en 22 april slotavond.

Inloop vanaf 19:30u, start vanaf 20h. Opgave vooraf niet noodzakelijk. Ook belangstellende niet-leden van LKC Sonnenborgh zijn van harte welkom.
Meer informatie is te verkrijgen via Rienk de Groot, tel.nr. 058 215 0192