2e prijs Hillebrand en 3e prijs Pieter Jan en Sjoerd bij 1e klasse in St Anne

Zaterdag 24 juli won Hillebrand met de vrije formatie 1e klasse heren wedstrijd in St Anne met zijn maten Johan Diertens en Jacob Klaas Haitsma. Pieter Jan en Sjoerd verloren helaas de halve finale met Bauke van de latere kranswinnaars, het partuur van Paul Dijkstra. Gefeliciteerd allemaal met jullie 2e en 3e prijs. ??

Foto: Lijkle Spijksma