?Dank je wel?

De laatste donderdag van de training voor de jeugd is bij LKC Sonnenborgh altijd de Dank-je-wel-partij. Deze partij is in het leven geroepen om de ouders, oma’s, opa’s etc. de gelegenheid te geven te kaatsen met hun jeugd. Dit keer bestond de partij uit twee categorieën. De wat meer kaatsende kaatser en de groep “wat leuk ik kan ook eens kaatsen”. Beide groepen deden niet onder voor elkaar! Er werd gestreden, gelachen, gehuild, maar vooral beleefd.

Er waren kransen en bekers te winnen en altijd een derde prijs. Met dank aan de inzet en bovenal de sociale  omgang met elkaar. Samen zijn we LKC, met elkaar vormen we onze club. Dank je wel en tot ziens bij de Oldehove (19 september) en de slotdag (25 september).
Met dank ook aan Henk Haar voor trainingen en foto’s, Geja, Foppe, Pieter en Sygrid, die samen de jeugdcommissie vormen en zich weer een seizoen lang hebben ingezet voor onze jeugd! ??Forza LKC??