22 jul
6:00

Kleintje Rengers – Ledenpartij LKC

Aanvang: 18:00
Er wordt gekaatst met grote bal in tweetallen (man/vrouw). Bij voldoende deelname zal gekaatst worden in 3 klassen.
Er gelden geen restricties voor deelname, ieder is welkom.
Je kunt je tot uiterlijk donderdag 21 juli opgeven als tweetal of individueel via:
opgavelkc@gmail.com of
Via what’s app bij Gaby de Vos (06 5468 7481)