Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten

Diploma kaatsen jeugd

De jeugdleden van LKC hebben donderdag gestreden voor een zo hoog mogelijke score op het kaatsdiploma. Mede dankzij de hulp van verschillende een geslaagde avond! En op het eind iedereen met zijn of haar verdiende diploma op de foto!

Laatste ledenpartij & trainingen kaatsseizoen 2018

GEEF JE NU OP VOOR DE SLOTDAG VAN LKC! De kaatstrainingen op donderdag worden nog gegeven op 13, 20 en 27 september. De laatste ledenpartij is de Slotdag van LKC op zaterdag 22 september. Opgeven kan via ledenkaatsenlkc@gmail.com!

LKC wenst Wiljo, Annelien en Anne Berber succes op de Dames PC

Woensdag 22 augustus Op de 42e Dames PC staan drie LKC leden op de deelnemerslijst. Wiljo Sybrandy kaatst samen met haar zus Nynke en Marrit Zeinstra. Wiljo en haar partuur is een van de twee favorieten. Ze zijn partuur 3 en mogen gelijk los om 11.00. Annelien Broersma kaatst samen met Martine Tiemersma en Roelie Kroondijk. Vorig jaar behaalde Annelien een 2e prijs. Dit jaar hebben ze geloot in de 1e omloop tegen het andere favoriete partuur van Ilse Tuinenga,…

Uitslag schooljongens & schoolmeisjes

Een prachtige kaatsdag met 48 kaatsers & kaatsters op het veld van LKC Sonnenborgh Uitslag Schooljongens: 1. Rick Minnesma Dronrijp & Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier 2. Matthys Renema Heeg & Jan Johannes van der Kamp Nijland 3. Leon Wijning Sint Annaparochie & Daniel Meesters Beetgumermolen 3. Rutger Kumbangsila Wjelsryp & Leon Sjoerdsma Reduzem Verliezersronde: 1. Niels de Boer Spannum & Marten Daaf Alkema Dronryp 2. Thom Dijkstra Beetgum & Edwin de Vries Hallum Uitslag Schoolmeisjes 1. Rixt Blanke Bolsward &…

Bereikbaarheid LKC Sonnenborgh zaterdag 18 augustus

Aankomende zaterdag 18 augustus zijn de schooljongens & schoolmeisjes te gast bij LKC Sonnenborgh Omdat er een groot evenement plaatsvind in Leeuwarden (de Reuzen van Royal de Luxe komen naar de stad) graag aandacht voor de bereikbaarheid van het kaatsveld. Het bestuur van LKC heeft contact gehad met de gemeente. Het kaatsveld is bereikbaar met de auto en is dus niet afgesloten voor verkeer. Het kan echter wel moeilijk zijn een parkeerplaats te vinden rondom het veld, want de verwachting…

Geen kaatstraining 9 augustus

De senioren kaatstraining gaat donderdag 9 augustus niet door i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Hopelijk volgende week weer de volgende training op een iets groener kaatsveld!

LKC jongens halen 3e omloop op de Freule

Galil, Allard en Dennis hebben op de 116e Freulepartij in Wommels een prima prestatie geleverd door de 3e omloop te halen, waarin helaas niet werd gewonnen van Baard. In de eerste omloop wilde het eerst niet lukken bij LKC. Lollum-Waaxens kaatste beter en maakte minder fouten, waardoor ze uitliepen naar een 5-1 voorsprong. Door wat buitenslagen van Lollum en goed kaatsen van de LKC jongens werd de partij helemaal omgedraaid en uiteindelijk gewonnen op 5-5 6-4. De tweede omloop was…

Loting Freule

Woensdag 8 augustus vanaf 09.00 De loting van de Freule heeft uitgewezen dat de jongens van LKC (Dennis, Galil en Allard) het in de eerste omloop opnemen tegen Lollum. LKC heeft nummer 15 en mag direct om 09.00 aan de bak. Mocht de eerste omloop gewonnen worden, wacht in de tweede omloop Weidum of Folsgare. Wij wensen Dennis, Galil en Allard alvast veel succes! En we hopen dat er veel LKC’ers aanwezig zijn om de jongens aan te moedigen.

Hans en Enno 3e op PC

Op de 165e PC hebben Enno en Hans, samen met hun vrije formatie maat Renze Pieter Hiemstra een 3e prijs gewonnen. In de eerste en tweede omloop werd op 5-5 de wedstrijd gewonnen, in de tweede omloop tegen het trio Menno van Zwieten zelfs op 5-5 6-6. In de halve finale waren Gert Anne, Taeke en Tjisse een maatje te groot. Al met al toch een mooie 3e prijs voor de mannen!

Uitslag jeugdledenpartij 2 augustus

In de kransen Sanne en Saar 2e prijs Jelle en Lotte 3e prijs Julius en Timo 4e prijzen Cas en Aleit Jisk en Sofie Jens en Brecht Lute en Mette