Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten

Uitslag ledenpartij woensdag 13 juni

Kransen voor Karel Nijman, Theun Hoekstra en Jitske Andringa Woensdagavond 13 juni werd er door 17 kaatsers om de kransen gestreden op de ledenpartij van LKC Sonnenborgh. Met een heerlijk avondzonnetje werd er in drie klassen gespeeld, telkens in andere samenstellingen. In totaal werden in iedere categorie drie rondes gespeeld. De uitslagen op een rij: A-klasse 1. Karel Nijman 2. Robert Roosjen 3. Marco Tadema B-klasse 1. Theun Hoekstra 2. Peter Ronner 3. André Roosjen Dames 1. Jitske Andringa 2….

Schooljongens LKC in de prijzen

Een prachtige 2e prijs! Op de KNKB schooljongens afdelingspartij in Raerd hebben de schooljongens van LKC (Sake, Rein & Otte) een geweldige prestatie geleverd door de 2e prijs te winnen. Achlum, Exmorra, Morra-Lioessens en Beetgum werden allemaal verslagen. In de finale was het favoriete Dronrijp helaas een maatje te groot.

Ledenpartij woensdag 13 juni 2018

Wedstrijd begint om 18:00 Volgende week woensdagavond staat de volgende ledenpartij op het programma. Opgeven voor deze partij kan door een mail te sturen naar ledenkaatsenlkc@gmail.com of te bellen naar Tjeerd van der Kooi (’s avonds: 058-2150517). De wedstrijd begint om 18:00. Bekijk ook de rest van de agenda voor alle andere kaatspartijen gedurende het kaatsseizoen 2018. Vooraf nog een keer oefenen? Komende woensdag is er competitiekaatsen (19:00) en donderdagavond is er kaatstraining o.l.v. Danny de Boer (ook om 19:00).

Jongens van LKC op weg naar de Freule

Voor het eerst dit seizoen deelname op een jongens afdelingspartij LKC Sonnenborgh beschikt dit seizoen weer eens over een volledig jongenspartuur, wat later dit seizoen ook zal deelnemen aan de Freule partij in Wommels. Vandaag kwamen de jongens (Galil, Allard en Dennis) voor het eerst uit namens LKC op de jongens afdelingspartij in Goutum. Na een knappe overwinning in de eerste omloop sneuvelden ze helaas in de tweede omloop, maar de eerste stap is gezet. Ga zo door jongens!

Ook LKC is bezig met AVG-wetgeving

Binnenkort volgt meer concrete informatie – Het bestuur van LKC is de afgelopen periode druk bezig geweest alle processen binnen de vereniging in kaart te brengen en gereed te maken voor de ingetreden AVG-wetgeving afgelopen 25 mei 2018. Bescherming van persoonsgegevens van leden, rechten en verschillende bevoegdheden van de verschillende commissies in kaart brengen en het centraal vergrendelen en documenteren van alle verenigingsdocumenten zijn hiervan onderdelen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het privacybeleid binnen LKC Sonnenborgh….

Schooljongens LKC in de kransen

Federatie afdelingspartij vrijdag 25 mei 2018 De schooljongens hebben bij de eerste afdelingspartij voor de federatie competitie de krans gewonnen, gefeliciteerd!

LKC 3e op ‘Bondspartij’

Op Pinkstermaandag in Franeker Enno Kingma (weer terug van een buitenlandse stage en voor het eerst weer actief op de Friese kaatsvelden), Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar hebben op Pinkstermaandag namens LKC een 3e prijs behaald. Na een gemakkelijke overwinningen tegen Hijum-Finkum en Dronrijp volgde een zware omloop tegen Tzummarum. Na een forse achterstand werd uiteindelijk op 5-5 6-6 toch nog gewonnen en ging Leeuwarden met een staand nummer naar de halve finale. In de halve finale waren er…

Jeugd LKC in actie bij eerste jeugdledenpartij

Bekijk hier alle prijswinnaars op de foto! De jeugd van LKC was donderdagavond actief op de eerste jeugdledenpartij, georganiseerd en onder de bezielende leiding van trainer Henk Haar. Er werd gekaatst met zachte bal in verschillende samenstellingen in de categorieën welpen, pupillen en schooljeugd. En voor de winnaars was er uiteraard een mooie krans!

Uitslag gezamenlijke ledenpartij 12 mei

De eerste ledenpartij op het kaatsveld van LKC Sonnenborgh is weer gekaatst – In de A-klasse werd door 6 kaatsers drie keer gespeeld in drie verschillende samenstellingen. In de B-klasse waren 4 parturen. Uitslag A-klasse: 1. Tammo Bijlsma 2. Edwin Koopstra Uitslag B-klasse: 1. Gerard Roosjen & Peter Ronner 2. I. Bokma, Otte Algra & R. Santema

LKC winnaar afdelingspartij Tzummarum

Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar – Op Hemelvaartsdag heeft LKC een mooi succes geboekt met de overwinning op de hoofdklasse afdelingspartij in Tzummarum. De eerste twee omlopen verliepen gemakkelijk en werden gewonnen van Dronrijp 2 (5-0 6-2) en Bolsward 2 (5-2 6-2). Via een staand nummer ging Leeuwarden door naar de 4e omloop. In deze omloop wachtte Bolsward 1, maar door sterk kaatsen van Feiko, Pieter Jan en Hans werd dit een goede overwinning (5-0 6-6). In…