Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Prachtige kaatsdag met schooljongens en schoolmeisjes te gast bij LKC Sonnenborgh

Prachtige kaatsdag met schooljongens en schoolmeisjes te gast bij LKC Sonnenborgh

Zondag 30 juni was het gehele veld bij LKC Sonneborgh gevuld met 70 jeugdkaatsers, van de schooljongens en schoolmeisjes categorie.

Onder prachtige omstandigheden werd gespeeld in 4 categorieën: Schooljongens A & B klasse / Schoolmeisjes A & B klasse

De uitslagen:

Schooljongens A klasse

  1. Iwan Hiddinga (Sint Annaparochie) en Jan-Tymen Eisma (Franeker)
  2. Menno Johnson (Kimswerd) en Jan Bandstra (Oosternijkerk)
Schooljongens A – klasse

Schooljongens B-klasse

  1. Jens Kooistra Raerd & Jurre Reitsma Exmorra
  2. Enrico Post Sexbierum & Otte Algra Leeuwarden
  3. Marten Daaf Alkemade Dronryp & Sybrand Veldhuis Raerd / Bjorn Idsardi Dronryp & Jelvin Kaper Sint Annaparochie

Schoolmeisjes A-klasse

  1. Noa Elzinga Bolsward & Marsha Broersma Stiens
  2. Ilse Marije van Beem Dronryp & Femke Alberda Dronryp

Schoolmeisjes B-klasse

  1. Elske van Straten Feinsum & Afke Marij van der Goot Goënga
  2. Jeannete Kramer Dronryp & Marije Bokma Stiens

Met dank aan de clubscheidsrechters (Tjeerd van der Kooi & Erik Seerden), de vrijwilligers op de lijnen en in de kantine en de sportieve inzet van alle kaatsers was het weer prachtige kaatsdag.

Ook Tjeerd van der Kooi bedankt voor de sponsoring van de kransen!