Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » LKC met 2 parturen actief bij opening kaatsseizoen

LKC met 2 parturen actief bij opening kaatsseizoen

De Bangmapartij in Weidum, een afdelingspartij, is traditioneel de opening van het kaatsseizoen voor de hoofdklasse kaatsers. LKC Sonnenborgh heeft dit jaar twee parturen op de lijst.

Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar vormen het eerste partuur. Zij mogen het in de eerste omloop opnemen tegen Dronrijp 2.

Het tweede partuur van LKC bestaat uit Feiko Broersma, Jouke Bosje en de naar Leeuwarden verhuisde Sjoerd de Jong. Zij kaatsen in de eerste omloop tegen Morra-Lioessens.

De volledige wedstrijdlijst telt 29 parturen en is hier te vinden.