Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Henk Visser vrijwilliger van het jaar 2016.

Henk Visser vrijwilliger van het jaar 2016.

Afgelopen donderdag was er weer de jaarlijkse najaarsvergadering. Voorzitter Robert Roosjen kon, nadat er een minuut stilte was gehouden voor ons overleden lid Pe Overberg, de niet in al te grote getale aanwezige leden welkom heden. Mooi is dan wel om te constateren dat de niet verschenen leden een groot vertrouwen hebben in de huidige gang van zaken.

Uit de vergadering kwam verder naar voren dat LKC dit jaar financieel een goed jaar gaat draaien. Dit mede door de verhuur van de kantine aan de Thomas School. Verder is er door van een aantal instanties verkregen subsidies geld voor de broodnodige onderhoud aan de accommodatie.

Voorzitter Robert Roosjen werd voor 1 jaar herkozen. Dit omdat hij van plan is te stoppen en er nog geen nieuwe voorzitter beschikbaar is.

Verder deed Andre Roosjen verslag van het jeugdkaatsen van afgelopen jaar. Hij deelde mede dat ze een goed jaar hebben gehad met de jeugd, maar om dit te kunnen continueren deed hij wel een dringende oproep voor meer hulp bij de diverse jeugdactiviteiten.

Tot vrijwilliger van het jaar 2016 werd Henk Visser benoemd. Henk is heel vaak op Sonnenborgh te vinden om allerlei klussen uit te voeren en dit wordt door de club zeer gewaardeerd.

img_1200