Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging algemene voorjaarsvergadering 26 maart 2015.

Uitnodiging algemene voorjaarsvergadering 26 maart 2015.

Algemene voorjaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Donderdag: 26  maart 2015; aanvang 20.00 uur 

Locatie: Kantine de Keatskoai

Download hier het jaarverslag en de notulen van de najaarsvergadering 2014

 

AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen

3. Notulen najaarsvergadering 2014 (secretaris)

4. Jaarverslag 2014   (secretaris)

5. Financieel verslag 2014  (penningmeester)

6. Verslag van de kascommissie

7. Benoeming leden van de kascommissie

8.  Vaststellen van de begroting 2015

9. Beleid bestuur 2015

10. Pauze

11. A.V. K.N.K.B.

12. Wedstrijdagenda K.N.K.B./L.K.C. 2015

13. Rondvraag

14. Sluiting

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”

Voor het jaarverslag 2014 en verslag najaarsvergadering zie Documenten & Downloads.