Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging algemene najaarsvergadering op donderdag 13 november 2014.

Uitnodiging algemene najaarsvergadering op donderdag 13 november 2014.

Algemene najaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Donderdag:   13 november 2014; aanvang 20.00 uur

 Locatie: Kantine de Keatskoai

AGENDA: 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen

3. Notulen voorjaarsvergadering 2014 (zie website)

4. Voorlopig financieel verslag door penningmeester.

5. Bestuursverkiezingen:

Johan v/d Veen(aftredend en herkiesbaar).

Erik Weistra (aftredend en niet herkiesbaar).

Theun Hoekstra (aftredend en herkiesbaar).

*   Het bestuur stelt voor E. Seerden te benoemen als algemeen bestuurslid.

Tegenkandidaten voor bovengenoemde functie`s kunnen schriftelijk tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

6. Pauze.

7. Wedstrijdagenda K.N.K.B./L.K.C. 2015.

8. Voorstellen A.V.  K.N.K.B. (indien aanwezig)

9. Benoemingen en/of nominaties.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

 

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”

DOWNLOADS:

 

pdf-icon Verslag voorjaarvergadering maart 2014

 

pdf-icon Vergaderboekje KNKB AV 20 november 14 pdf