Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitslag dames 1e klasse d.e.l. + verl. ronde 24 augustus 2014.

Uitslag dames 1e klasse d.e.l. + verl. ronde 24 augustus 2014.

Kransen op Sonnenborgh voor Nieke, Elma en Renske tijdens eerste klas door elkaar loten.

  1. De dames eerste klas betrad op zondag 24 augustus 2014 de arena in Leeuwarden. Zij waren deze dag te gast bij Kaatsvereniging “L.K.C. Sonnenborgh”. De wedstrijdleiding was deze dag in handen van heer F. Baarsma. De eerste ballen werden om 11:00 naar het perk geslagen. In totaal kwamen er deze dag 12 formaties in actie tijdens een door elkaar loten wedstrijd. De dag begon ’s-Morgens nog met een bui maar naar mate de dag vorderde kwam het zonnetje er meer en meer bij. Het werd een prachtige kaatsdag waarin de dames weer alles uit de kast haalden en er weer veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. De dames konden deze dag in ieder geval 2 keer de arena betreden omdat de verliezende formaties nog een kans kregen in de herkansing. De parturen die deze dag wisten door te dringen tot de halve finale waren verzekerd van een prijs. Nieke Wateler, Elma Breeuwsma en Renske Terwisscha van Scheltinga weten deze missie als eerste met succes te volbrengen. Op de eerste lijst komen zij tegenover Anna-Brecht Bruinsma, Marie-Jetske Lettinga en Hendrieke van der Schoot te staan. De start is voor Nieke en haar maten als zij er in slagen om het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij lijken er geen gras over te laten groeien want zij weten gelijk de voorsprong te verdubbelen en een gaatje slaan naar de 2-0. De formatie van Anna-Brecht krijgt langzaam maar zeker grip op de wedstrijd en weten eerst  voor eerst de achterstand ongedaan te maken en langszij te komen op de 2-2. De wedstrijd lijkt volledig te kantelen in het voordeel van Anna-Brecht en haar maten als zij de leiding over weten te nemen. Zij slagen erin om als eerste het 3de eerst binnen te slepen. De strijd lijkt volledig los te barsten als beide parturen de 3 eersten aan de telegraaf weten te hangen. Als het belangrijke zevende verkaatste eerst in handen komt van Nieke, Elma en Renske nemen zij voor de 2de keer het heft in handen. Ditmaal weten zij ook als eerste het 5de eerst binnen te halen. Ondanks verwoedde pogingen van Anna-Brecht , Marie-Jetske en Hendrieke zij proberen het tij te keren door omzettingen aan de opslag maar niets lijkt meer te helpen. Als de opslag bal van Hendrieke buiten het perk valt op de 5-3 6-0 gaat partuur Nieke naar de volgende lijst.

Op de 2de lijst betreed Nieke met haar maten de arena tegen Rianne Vellinga, Mirjam Beeksma en Jelien Pompstra. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en verdelen de eerste 2 verkaatste eersten gelijkmatig. Nadat de balans terug was gekeerd op de 1-1 neemt Nieke samen met Elma en Renske de touwtjes in handen. Zij slagen er in om een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Rianne, Mirjam en Jelien geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten de spanning terug te brengen als de achterstand weten te verkleinen tot 3-2. Ondanks verwoedde pogingen om de telegraaf weer in balans terug te doen laten keren loopt het verschil op via de 4-2 en zelfs de 5-2. Het partuur van Rianne blijft het wel proberen maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op 5-2 6-0 als Nieke de winst veilig weet te stellen met een zitbal.

In de strijd om een finale ticket moet Nieke samen met Elma en Renske de strijd aangaan met Michelle Bruinsma, Marte Altenburg en Mariska Hoogland. Het partuur van Michelle stond op de eerste lijst tegenover Nelie Steenstra, Klasine Huistra en Geke de Boer. Na een gelijk opgaand begin weet het partuur van Michelle het initiatief naar zich toe te trekken en een gaatje te slaan naar de 1-2. Nelie probeert samen met Klasine en Geke gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 1-3 naar zelfs de 1-4. De strijd lijkt te zijn gestreden als Michelle met haar maten als eerste het 5de bordje weet te verzilveren. Zij lijken daarmee al met een been op de 2de omloop te staan maar langzaam krijgen Nelie, Klasine en Geke meer en meer grip. Zij weigeren de strijd op te geven en als zij een 2de eerst weten te bemachtigen keert de spanning terug. Het partuur van Michelle lijkt de winst maar niet te kunnen veilig stellen en zien de voorsprong kleiner en kleiner worden. Nelie, Klasine en Geke knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en knokken zich via de 3-5 nog terug tot de 4-5 voordat het doek definitief valt als de opslag bal van Nelie buiten de perklijnen beland op de 4-5 4-6. In hun 2de partij van de dag gaan zij de strijd aan met Jeske de Boer, Pytrik Visser en Anke Marije Pompstra. Het werd een wedstrijd waarin de telegraaf weer regelmatig de 6-6 aan gaf maar was de vliegende start voor het partuur van Michelle als zij de leiding weten te nemen en deze voorsprong uit weten te bouwen naar de 2-0. Jeske, Pytrik en Anke Marije haalden alles uit de kast om het tij te doen keren en hadden diverse kansen om de spanning terug te doen laten keren maar zagen deze missie mislukken. Michelle, Marte en Mariska hebben dan de controle over de wedstrijd stevig in handen en weten de voorsprong verder en verder uit te bouwen via de 3-0 naar zelfs de 4-0 en de 5-0. De strijd is dan gestreden en als de opslag bal van Anke Marije te kort blijkt te zijn op de 5-0 6-2 gaat Michelle samen met Marte en Mariska naar de halve finale.

In de strijd om het 1ste finale ticket bij L.K.C. Sonnenborgh op deze zondag 24 augustus 2014  begon Nieke Wateler samen Elma Breeuwsma en Renske Terwisscha van Scheltinga aan de opslag tegen Michelle Bruinsma, Marte Altenburg en Mariska Hoogland. Het is Renske die de partij open weet te breken als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-0. De strijd lijkt vervolgens op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt maar als ditmaal Elma er goed bij is in het tussenspel en zij de bal voor de kaats weet te keren verdubbeld zij hun voorsprong. Michelle, Marte en Mariska halen alles uit de kast en geven goed tegenstand want voor de 2de keer op rij dient er een bordje op de 6-6 te worden beslist. Zij slagen er echter niet in om de aansluiting te herstellen. De achterstand loopt verder op wanneer Nieke met haar opslag het perk van Marte en Mariska kansloos laat op de 2-0 6-6. Het blijft vervolgens een richting verkeer met het verschijnen van bordje aan de telegraaf. Ondanks dat Michelle, Marte en Mariska er alles aan doen om de partij te doen kantelen is het Nieke die de voorsprong verder weet uit te bouwen als zij er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-0 6-0. De strijd is gelopen als Renske de boven weet te vinden op de 4-0 6-0 en daarmee hun 5de eerst veilig weet te stellen. Het partuur van Michelle moet uiteindelijk genoegen nemen met de 3de prijs als Nieke de winst veilig stelt met haar opslag als zij het perk van Marte en Mariska op de 5-0 6-4 met lege handen achterlaat .

In de finale van deze door elkaar loten wedstrijd bij L.K.C. Sonnenborgh op deze zondag de 24ste augustus 2014 staat Marije van der Meer samen met de bijgelote Hermine Sytema en Bianca van der Veen tegen over het partuur van Nieke Wateler, Elma Breeuwsma en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het werd een prachtige van deze mooie kaatsdag. Het zonnetje scheen en beide parturen haalden nog een keer alles uit de kast. Er werd gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Marije had samen met haar maten de volgende route bewandeld op weg naar de finale. Zij moesten op de eerste lijst gelijk al alle zeilen bijzetten tegen Boukje Houtsma, Janneke Terpstra en Melissa Rianne Hiemstra. De start in deze confrontatie was voor partuur Boukje zij weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Marije lijkt dan de aansluiting te herstellen als zij de achterstand weten te verkleinen tot de 1-2. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren in deze wedstrijd. Boukje lijkt samen met Janneke en Melissa Rianne de touwtjes stevig in handen te hebben want het verschil loopt verder op in hun voordeel via de 1-3 naar zelfs 1-4. Er lijkt dan niets aan de hand te zijn maar door omzettingen aan de opslag Hermine en Bianca ruilen lijken zij meer vat op de wedstrijd te krijgen en knokken zich terug tot de 2-4. De spanning loopt vervolgens nog verder op als het partuur van Marije het belandrijke zevende naar zich toe weet te trekken en daarmee loopt het verschil terug naar de 3-4. Boukje, Janneke en Melissa Rianne zijn dan ineens de controle volledig kwijt als het evenwicht terug keert op de 4-4. De partij kantelt vervolgens volledig in het voordeel van de formatie van Marije als zij als eerste het 5de bordje weten te verzilveren. Dit buitenkansje laten Marije, Hermine en Bianca zich niet meer uit handen nemen. Het is Bianca die hun formatie naar de 2de lijst loodst als zij de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 5-4 6-4. Tineke Dijkstra, Feikje Bouwhuis en Lusanne Klaver vormden de volgende te nemen hindernis op weg naar de ½ finale in Leeuwarden voor Marije, Hermine en Bianca. Beide parturen gingen goed van start en gaven elkaar aan het begin van deze partij niets toe. De bordjes verschenen om en om aan de telegraaf. Het evenwicht bleef in deze wedstrijd tot de 1-1 vanaf dat moment weet Marije samen met Hermine en Bianca het heft in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 2-1 lopen zij uit naar de 3-1.  Wat de formatie van Tineke ook probeert wisselingen aan de opslag en in het perk niets lijkt het gewenste resultaat op te leveren omdat de afstanden tussen beide parturen verder en verder groeit via de 4-1 naar zelfs de 5-1. Marije, Hermine en Bianca komen niet meer in de problemen en als ditmaal Marije de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-1 6-2 stelt zij de winst veilig. Via een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer mag Marije met Hermine en Bianca aan de opslag beginnen in de finale.

In de laatste te verkaatsen partij van de dag in Leeuwarden bij L.K.C. Sonnenborgh de finale staat Marije van der Meer samen met Hermine Sytema en Bianca van der Veen tegenover  Nieke Wateler, Elma Breeuwsma en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het is Elma die deze wedstrijd weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 2-6. De start is duidelijk voor partuur Nieke wanneer zij zelf de voorsprong weet te verdubbelen als zij het perk van Hermine en Bianca kansloos laat op de 0-1 2-6. Wat Marije ook met haar partuur probeert zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen als wederom Nieke een bordje weet binnen te halen met haar opslag zij laat het perk weer met lege handen staan op de 0-2 4-6. Het lijkt op dat moment een zeer snelle partij te gaan worden maar Marije, Hermine en Bianca denken daar anders over want eindelijk weet ook Marije een eerst te bemachtigen als de kaats weet te behouden met haar opslag op de 0-3 6-2. De spanning keert volledig terug als Bianca prachtig uithaalt op de 1-3 6-4 en de boven weet te vinden. De balans keert vervolgens terug in deze finale als Hermine er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-3 6-2. In het belangrijke zevende eerst weet Nieke aan het langste eind te trekken als zij bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-3 2-6. Ondanks diverse pogingen van Marije, Hermine en Bianca lijken zij de handdoek te moeten werpen als de formatie van Nieke de afstand tussen beide parturen weet te vergroten tot de 3-5 door goed opslag werk van Nieke zij weet een zitbal te plaatsen  op de 3-4 2-6. De strijd blijkt echter verre van gestreden want het is Marije die met haar opslag Renske tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-5 6-0 en daarmee brengt zij de spanning terug. Wie er met de kransen naar huis zal gaan moet uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst worden beslist door goed werk van Bianca als zij vanaf de boven de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-5 6-4 en daarmee stelt zij voor hun partuur ook het 5de eerst veilig. Het laatste te verkaatsen eerst zal uiteindelijk de beslissing moeten gaan brengen wie de kransen mee mag nemen als Nieke er in slaagt om Bianca tot een kwaadslag te dwingen op de 5-5 2-6 stelt zij de winst en de kransen veilig voor haar partuur in Leeuwarden.

Uitslag Dames eerste klas Winnaarsronde:

1e prijs:

Nieke Wateler                                                                                Minnertsga

Elma Breeuwsma                                                                           Folsgare

Renske Terwisscha van Scheltinga                                         Wiuwert

2e prijs:

Marije van der Meer                                                                    Groningen

Hermine Sytema                                                                            Deinum

Bianca van der Veen                                                                    Leeuwarden

3e prijs:

Michelle Bruinsma                                                                        Leeuwarden

Marte Altenburg                                                                            Grou

Mariska Hoogland                                                                         Beetgumermolen

De dames mochten minimaal 2 keer de arena in Leeuwarden betreden als zij de eerste omloop niet wisten te winnen was er nog de herkansing . Net als in de winnaarsronde bleven op de 2de lijst van de herkansing ook 6 parturen over die met elkaar de strijd aangingen om tickets voor de ½ finale. Het zijn Anna-Brecht Bruinsma,  Marie-Jetske Lettinga en Hendrieke van der Schoot die als eerste een ticket weten te bemachtigen als zij tegenover Nicole Hempenius, Marike Beckers en Gabrielle Bouma staan. Zij gaan vliegend uit de startblokken en weten de bordjes aan elkaar te rijgen via de 1-0 loopt het verschil al snel op via de 2-0 naar de 3-0. Door omzettingen probeert partuur Nicole het tij te keren maar zij slagen er niet in om op dat moment een bordje te bemachtigen. De afstand tussen beide parturen groeit en groeit via de 4-0 naar zelfs de 5-0. Anna-Brecht en haar maten lijken met een been in de ½ finale te staan maar Nicole, Marike en Gabriella geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een eerst uit het vuur te slepen voordat Anna-Brecht zelf de winst veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-1 6-0.  Het partuur van Anna-Brecht moest in de ½ finale de strijd aangaan met Nelie Steenstra, Klasine Huistra en Geke de Boer. Zij moesten aardig aan de bak tegen Elly Hofman, bijgelote Grada van der Schoot en Annelien Broersma. De start was voor Nelie en haar maten als zij er in slagen om een gaatje slaan via de 1-0 naar de 2-0. Zij kunnen echter niet lang van hun voorsprong genieten want Elly zet met haar maten met succes de achtervolging in en weet weer langszij te komen. Nelie pakt daarna met Klasine en Geke de draad weer op en weten voor de 2de keer een spel voorsprong op de telegraaf te zetten. Het verschil van 2 eersten blijft nu gehandhaafd op de 2-4 en zelfs de 3-5. Als de opslag bal van Elly buiten perklijnen beland op de 3-5 2-6 gaat partuur Nelie naar de halve finale waar zij met het partuur van Anna-Brecht gaan uitmaken wie er naar de finale van de herkansing gaat.

De start is voor partuur Nelie als zij Anna-Brecht tot een kwaadslag weet te dwingen op de 6-6. De voorsprong loopt vervolgens heel snel op als Nelie het perk van Anna-Brecht en Marie-Jetske met lege handen laat staan op de 1-0     6-4. Partuur Anna-Brecht probeert door omzettingen aan opslag en in het perk het tij te keren maar als de opslag bal van Hendrieke buiten het perk beland op de 2-0 6-0 loopt het verschil op naar de 3 eersten. Spanning zit er wel in de verkaatste eersten want voor de 2de keer dient er een bordje op de 6-6 te worden beslist als Hendrieke wederom het vizier niet op scherp heeft staan en de bal wederom buiten de perklijnen beland komt partuur Nelie in een zetel. Eindelijk verschijnt er dan als nog een bordje aan de zijde van partuur Anna-Brecht door goed opslag werk van Hendrieke als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-0 4-6. In een zeer zwaar bevochten eerst verschijnt voor de 3de keer de 6-6 en als Klasine de bal tot in het perk weet te retourneren stelt zij hun 5de eerst veilig en dit geven ze ook niet meer uit handen en als de opslag bal van Hendrieke buiten de perklijnen beland op de 5-1 6-4 gaat partuur Nelie naar de finale.

In de finale van de herkansing staat Boukje Houtsma samen met Janneke Terpstra en Melissa Rianne Hiemstra tegenover het partuur van Nelie Steenstra, Klasine Huistra en Geke de Boer. Het partuur van Boukje had op de 2de lijst van de herkansing afgerekend met Jildou Sweering, de bijgelote Marike Beckers en Anouk Tolsma. Nadat de telegraaf in deze strijd de 2-2 had bereikt nam partuur Boukje de touwtjes in handen en weten de finale uiteindelijk veilig te stellen op de 5-3 6-4 door goed opslag werk van Boukje als zij de kaats weet te behouden. De finale van de herkansing kende het volgende verloop. Het is Nelie die de partij weet open te breken als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-6. De strijd lijkt dan los te barsten als de eerste 6-6 van deze finale verschijnt maar als Nelie het perk van Janneke en Melissa Rianne kansloos laat lopen zij uit naar de 0-2. Wat het partuur van Boukje op dat moment ook probeert het verschil blijft oplopen als ditmaal de opslag bal van Boukje buiten de perklijnen beland op de 0-2 2-6. De strijd is echter verre van gestreden want het is Janneke die de van best opslag even heeft overgenomen van Boukje die de spanning terug weet te brengen als zij tot 2 keer succesvol is op de 0-3 6-2 en 1-3   6-0 weet zij een zitbal te plaatsen. De formatie van Boukje slaagt er echter niet in om de stand weer in evenwicht te brengen wanneer Geke de voorsprong weer uit weet te bouwen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-3 4-6. Nelie, Klasine en Geke hebben de touwtjes dan stevig in handen en weten ook als eerste het 5de eerst te bereiken als Nelie er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 4-6. De strijd is dan gestreden en als Klasine de bal voor de kaats weet te keren op de 2-5 0-6 stelt zij de eerste prijs in de herkansing veilig.

Uitslag Herkansing Leeuwarden:

1e prijs Herkansing

Nelie Steenstra                                                               Beetgumermolen

Klasine Huistra                                                 Reduzum

Geke de Boer                                                  Wergea

2e prijs Herkansing

Boukje Houtsma                                             Groningen

Janneke Terpstra                                           Wolsum

Melissa Rianne Hiemstra                             Stiens

Verslag en foto`s van Henk Hempenius.