Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging Algemene najaarsvergadering 14 november 2013

Uitnodiging Algemene najaarsvergadering 14 november 2013

UITNODIGING

Algemene najaarsvergadering LKC “Sonnenborgh”

Donderdag: 14 november 2013; aanvang 20.00 uur

Locatie: Kantine de Keatskoai

AGENDA

1.       Opening

2.       Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen

3.       Notulen voorjaarsvergadering 2013 (zie dit cluborgaan)

4.       Voorstellen AV K.N.K.B. (indien aanwezig)

5.       Voorlopig financieel verslag door penningmeester

6.       Bestuursverkiezingen:

–        R. de Groot (aftredend en niet herkiesbaar): kandidaten voor deze functie kunnen schriftelijk tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris

–        R. Roosjen (aftredend en herkiesbaar)

–        A. Terpstra (aftredend en herkiesbaar)

7.       Pauze

8.       Wedstrijdagenda K.N.K.B./L.K.C. 2014

9.       Benoemingen en/of nominaties

10.     Rondvraag

11.     Sluiting

 

 

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”