Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitslag dames Hoofdklasse.

Uitslag dames Hoofdklasse.

Kransen bij L.K.C. op Sonnenborgh voor Lisette, Leonie en Fenna. Onder zonnige weersomstandigheden waren de dames hoofdklas en dames eerste klas op zondag 25 augustus 2013 te gast bij kaatsvereniging “L.K.C.”. Zij organiseerde op deze prachtige dag een vrije formatie wedstrijd voor beide categorieën. De wedstrijd lijsten waren gevuld met 8 partuur bij de dames hoofdklas en 9 bij de dames eerste klas. De dames eerste klas kwamen deze dag minimaal 2x in actie omdat de verliezende parturen nog een keer aan de slag konden in de verliezersronde. De wedstrijd leiding was in handen van de heren J. Heida (Dames Hoofdklas) en R. de Groot (Dames Eerste klas). De dag opende met een herhaling van de eerste omloop van de Froulju’s P.C. afgelopen woensdag stond Lisette Wagenaar ook al met Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra in hun eerste partij van de dag tegen Nynke Sybrandy, Maaike Osinga en Wiljo Sybrandy. De start is voor partuur Lisette want zij weten gelijk de touwtjes in handen te nemen. Nadat zij het openingseerst naar zich toe weten te trekken slagen zij er in om gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Beide parturen haalden alles uit de kast en het verschil van 2 eersten in het voordeel van Lisette, Leonie en Fenna bleef gehandhaafd op de 3-1 en zelfs de 4-2. Het lijkt er dan op dat Lisette met haar maten de touwtjes stevig in handen hebben want zij slagen er in om als eerste het 5e bordje aan de telegraaf te hangen en er lijkt dus niet veel aan de hand maar de strijd bleek verre van gestreden. In een laatste poging om het tij te doen keren is het Maaike die de van best op slag in handen neemt en Wiljo die de van minst op slag voor haar rekening neemt. Het lijkt resultaat op te leveren want zij geven de strijd niet op en knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en weten het verschil te verkleinen via de 5-3 naar zelfs de 5-4. Zij slagen er echter niet in om de aansluiting volledig te herstellen. Het is Lisette met Leonie en Fenna die deze dag aan het langste eind trekken als Fenna de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 6-2. Nicole Hempenius betreed de arena samen met Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga tegen de winnaars van de Froulju’s P.C. te Weidum editie 2013 Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. De start is voor partuur Nicole zij nemen brutaal de leiding en weten zelfs een gaatje te slaan van 2 eersten. De strijd barst vervolgens in alle hevigheid los en Iris zet met Sjoukje en Manon de achtervolging en weten de achterstand ongedaan te maken en langszij te komen op de 2-2. Zij slagen er echter niet in om de partij naar hun kant te doen kantelen en zien wederom het 3de bordje aan de telegraaf in handen komen van partuur Nicole. De balans keert echter niet weer terug in de partij en het verschil loopt langzaam verder op naar de 4-2. Ondanks verwoedde pogingen van de formatie van Iris om het tij te doen keren is het vooral Nicole aan de opslag die met de ondersteuning van het perk van Marte en Renske de eersten aan elkaar weet te rijgen en ook het vijfde eerst als eerste weet binnen te halen. Iris, Sjoukje en Manon weigeren de handdoek te werpen en weten nog een derde eerst uit het vuur te slepen voordat Marte de deur naar de tweede omloop in het slot gooit en zij de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-3 6-4. Zo is de eerste verrassing van de dag in Leeuwarden een feit.
In de 3de partij op de eerste lijst staat Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Geke de Boer tegenover Ilse Noorman, Martine Tiemersma en Margriet Bakker. Beide formaties gaan goed uit de startblokken want er dienen diverse eersten op de 6-6 te worden beslist maar Marije en haar maten weten de leiding in handen te nemen en uit te lopen via de 1-0 naar de 2-0. Ilse, Martine en Margriet knokken zich vervolgens terug in de strijd en weten de aansluiting te pakken als zij ook een bordje aan de telegraaf weet te hangen. Ondanks verwoedde pogingen van Ilse met haar maten om er een echte strijd van te maken blijkt het krachtsverschil te groot te zijn en het verschil loopt langzaam maar zeker op via de 3-1 naar de 4-1 en zelfs de 5-1. Ilse, Martine en Margriet blijven het tot de laatste slag proberen, zij moeten uiteindelijk de handdoek als nog werpen op de 5-1 6-6 als de opslagbal van Ilse buiten de perklijnen beland. De laatste partij op de eerste omloop bij L.K.C. is wederom een herhaling van de Froulju’s P.C. in Weidum ook nu staat Sanne Velsma met Mariska Hoogland en Anke Marije Pompstra tegen over Joukje Kuperus, Feikje Bouwhuis en Harmke Siegersma. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Joukje zij weten gelijk het initiatief in handen te nemen en via de 0-1 weten zij een gaatje te slaan wat oploopt via de 0-2 naar zelfs de 0-3. Het lukt Sanne, Mariska en Anke Marije dan uiteindelijk om een bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning lijkt nog even terug te keren als het verschil tussen de beide formaties terugloopt naar een spel 2-4. Sanne, Mariska en Anke Marije halen alles nog uit de kast maar moeten vandaag hun meerdere herkennen in de formatie van Joukje Kuperus. Het is Joukje zelf die met haar opslag de winst veilig weet te stellen en een zitbal weet te plaatsen op het perk van Mariska en Anke Marije op de 2-5 2-6.
De strijd om de fel begeerde finaletickets barstte op de 2e omloop in alle volle hevigheid los als eerste betreed Lisette Wagenaar de prachtige groene mat met Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra tegen Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het wordt een mooie strijd waarin de opslagster Nicole even laat zien wat ze kan maar zij kan niet voor komen dat het krachtsverschil aan het begin van de partij te groot blijkt te zijn want ondanks dat de formatie van Nicole alles uit de kast haalt verschijnen de bordjes aan een zijde van de telegraaf in het voordeel Lisette en haar maten via de 1-0 loopt de voorsprong al snel verder op naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Het lukt Nicole dan eindelijk om met Marte en Renske hun eerst bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning lijkt dan nog even terug te keren als het verschil nog terug loopt van de 4-1 naar de 4-2 maar Lisette, Leonie en Fenna laten zich niet van de wijs brengen en weten als eerste het vijfde eerst binnen te slepen. Nicole en haar maten proberen het nog wel maar moeten uiteindelijk de meerdere erkennen in partuur Lisette. Het is Lisette zelf die een einde maakt aan de partij als zij het perk van Marte en Renske met lege handen laat staan op de 5-2 6-2. Zij loodst daarmee haar partuur als eerste naar de finale van deze 1ste vrije formatie wedstrijd na de Froulju’s P.C. op deze mooie zondag de 25ste augustus bij kaatsvereniging “L.K.C.”. De tegenstandsters moesten komen uit de confrontatie tussen Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Geke de Boer en Joukje Kuperus, Feikje Bouwhuis en Harmke Siegersma. Het werd de spannendste partij bij de dames hoofdklas deze dag. De bliksem start is er voor partuur Joukje zij weten gelijk heft in handen te nemen en een gaatje slaan naar de 0-2. Zij kunnen er echter niet lang van genieten want Marije zet met haar partuur de achtervolging en weet de achterstand weg te werken en de balans te herstellen op de 2-2. Vanaf dat moment ontstaat er een zeer boeiende strijd en geven beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte en wordt er geknokt voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is echter wederom Joukje met haar partuur die de leiding weten te nemen op de 2-3. De wedstrijd lijkt vervolgens in het voordeel van Marije, Imke en Geke te kantelen als zij de achterstand van 2-3 om weten te zetten in een 4-3 voorsprong. Beide formaties halen alles uit de kast om de finale te bereiken in Leeuwarden. Nadat het evenwicht herstelt is op de 4-4 lijkt het partuur van Joukje als nog aan het langste eind te gaan trekken als zij als eerste het vijfde eerst naar zich toe weten te trekken. Zij slagen er echter niet in om de partij definitief naar zich toe te trekken en dus moet de wedstrijd uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst worden beslist als ook Marije, Imke en Geke een 5de eerst weten te bemachtigen. Het zijn uiteindelijk Marije, Imke en Geke die beslag weten te leggen op het 2de finale ticket als de opslag bal van Harmke buiten de perklijnen beland op de 5-5 6-4.
Nadat het Fries Volkslied is gespeeld voor de finalisten van de zowel de hoofdklas als de dames eerste klas komen eerst Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga in actie in de strijd om de 3de prijs of niets tegen Joukje Kuperus, Feikje Bouwhuis en Harmke Siegersma. Het is Nicole die er in slaagt om de wedstrijd in hun voordeel te openen als zij het perk van Feikje en Harmke met lege handen laat staan op de 6-2. De start in deze wedstrijd is in het voordeel van partuur Nicole. Door goed werk van Renske zij slaagt er in om de bal voor de kaats te keren op de 1-0 6-0 en daarmee weet zij de voorsprong te verdubbelen. De strijd lijkt als nog los te barsten als voor het eerst een 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Het verschil tussen beide parturen loopt verder op als wederom Nicole met haar opslag het perk van Feikje en Harmke met lege handen laat staan. Joukje, Feikje en Harmke halen alles uit de kast om het tij te doen keren en zij lijken resultaat te boeken door goed werk van Joukje aan de opslag zij laat dit maal het perk van Marte en Renske kansloos en weet een zitbal te plaatsen op de 3-0 2-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze strijd om de 3de of niets want door zeer goed opslag werk van Nicole groeit het verschil naar de 4-1 als zij weer een zitbal weet te plaatsen op het perk van Feikje en Harmke ditmaal op 3-1 6-0. Wat Joukje, Feikje en Harmke ook nog proberen, Feikje en Harmke ruilen nog van positie in het perk, niets lijkt te lukken om de partij te doen kantelen. Nicole, Marte en Renske komen deze partij eigenlijk niet in de problemen en weten als eerste het vijfde bordje aan de telegraaf te hangen door een retourslag van Nicole tot in het perk op de 4-1 6-2. De strijd is dan gestreden en het is Nicole die zelf de 3de prijs voor haar partuur veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-1 6-0.
In de finale van deze eerste vrije formatie wedstrijd na de Froulju’s P.C te Weidum bji kaatsvereniging “L.K.C.” staat Lisette Wagenaar met Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra tegenover Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Geke de Boer. Het begin van de wedstrijd is voor partuur Marije als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen door de bal voor de kaats te keren op de 0-6. De strijd barst in het daar op volgende eerste al in volle hevigheid los en dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Geke die er met een bovenslag in slaagt om de voorsprong te verdubbelen op de 0-1 6-6. Lisette, Leonie en Fenna slagen er vervolgens in om de aansluiting te herstellen als zij hun eerste eerst weten te bemachtigen door een bovenslag van Fenna op de 0-2 6-2. Het evenwicht keert zelfs weer terug in de partij door wederom Fenna. Zij slaagt er ditmaal in om hun 2de eerst aan de telegraaf te hangen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 6-2. Beide formaties zijn zeer goed aan de partij begonnen en dat resulteert in de 2de keer 6-6 aan de telegraaf. Het is wederom Geke die aan het langste eind weet te trekken in dit eerst zij passeert de kaats en weet partuur Marije weer de leiding in handen te geven met 2-3. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en voor de 2 keer deze partij keert het evenwicht terug als Lisette Geke tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-3 6-2. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is voor het eerst deze finale dat Lisette met haar maten de leiding weten te nemen als Lisette zelf een zitbal weet te plaatsen op het perk van Imke en Geke op de 3-3 6-2. Beide formaties maken er een prachtige strijd van. Het werd een hele mooie partij om naar te kijken. Geen van beide parturen lijkt er in te slagen om een gaatje te slaan want voor de 3de keer deze finale is daar de 6-6. Het is Lisette die met prachtig opslag werk het perk van Imke en Geke kansloos laat en de voorsprong weet uit te bouwen naar de 5-3. Marije, Imke en Geke halen alles nog een keer uit de kast om de partij nog te doen kantelen. Zij moeten uiteindelijk de winst laten aan partuur Lisette als zij de winst veilig weten te stellen op de 5-3 6-2. Het is Lisette zelf die de partij in stijl naar zich toe weet te trekken met een zitbal laat zij wederom Imke en Geke met lege handen staan. Het is voor Fenna de 2de krans in een weekeinde na gisteren in Beetgum met Marije Hiemstra en Sjoukje Visser.
Uitslag van Dames Hoofdklas Leeuwarden:
1e prijs:
Lisette Wagenaar St. Annaparochie
Leonie van der Graaf Berlikum
Fenna Zeinstra Sneek

2e prijs:
Marjie Hiemstra Easterein
Imke van der Leest Easterein
Geke de Boer Wergea

3e prijs:
Nicole Hempenius Franeker
Marte Altenburg Grou
Renske Terwisscha van Scheltinga Wieuwerd

Verslag en foto van Henk Hempenius.