Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitslag dames 1e klasse.

Uitslag dames 1e klasse.

Tineke, Judy en Melissa Rianne in de kransen op Sonnenborgh. Onder zonnige weersomstandigheden waren de dames hoofdklas en dames eerste klas op zondag 25 augustus 2013 te gast bij kaatsvereniging “L.K.C.”. Zij organiseerde op deze prachtige dag een vrije formatie wedstrijd voor beide categorieën. Bij de dames eerste klas kwamen 9 vrije formatie parturen in actie. De dames eerste klas konden in ieder geval minimaal 2x kaatsen omdat de verliezende parturen het nog een keer mochten proberen in de verliezersronde. De wedstrijd leiding bij de dames eerste klas was in handen van de heer Rienk de Groot. 
De formaties die er in slaagden om deze dag door te dringen tot de ½ finale waren verzekerd van minimaal een 3de prijs. Het is Tineke Dijkstra die als eerste samen met Judy Bergsma en Melissa Rianne Hiemstra in deze missie wist te slagen. Zij kwamen pas op de tweede omloop in actie nadat zij op de eerste lijst een vrije doorgang hadden door een staand nummer. In hun eerste partij van de dag kwamen zij tegenover Nieke Wateler, Anne Berber Zeinstra en Lusanne Klaver te staan. De formatie van Nieke was op de eerste lijst niet echt in de problemen gekomen tegen Lysbet Bakker, Martine Miedema en Nynke Kooistra. Ondanks dat er nog een paar eerste op de 6-6 beslist dienden te worden plaatste Nieke zich met haar maten vrij eenvoudig voor de 2de omloop door een 5-1 6-6 overwinning als Lusanne de bal voor de kaats weet te keren. De formaties van Tineke en Nieke begonnen beide goed aan de wedstrijd en verdeelden de eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Het krachtsverschil bleek veel te groot te zijn tussen de beide parturen. Tineke, Judy en Melissa Rianne nemen vanaf de 1-1 de touwtjes in handen en weten een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. De formatie van Nieke, Anne Berber en Lusanne geeft de strijd niet op maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-1 6-4 als Tineke er in slaagt om de bal voor de kaats te keren en daarmee haar partuur naar de ½ finale weet te leiden. De tegenstand in de ½ finale wordt gevormd door Nynke Sinnema, Esther Wagenaar en Annelien Broersma. Zij moesten op de eerste omloop gelijk aan de bak tegen Sietske Okkema, Anke Winkel en Jelien Pompstra. Het zijn twee formaties die zeer aan elkaar gewaagt zijn maar deze dag is het begin van de partij voor Nynke en haar maten. Zij weten gelijk de touwtjes in handen te nemen en weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan via de 2-0 naar zelfs de 3-0. Sietske, Anke en Jelien geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten ook een bordje aan de telegraaf te hangen. Zij slagen er echter niet in om de afstand tussen de beide formaties verder te verkleinen en zien Nynke, Esther en Annelien als eerste het vijfde eerst aan de telegraaf hangen. Sietske, Anke en Jelien weten nog een 2de eerst binnen te slepen voordat in het laatste zwaar bevochten eerst Nynke de winst veilig weet te stellen op de 6-6 laat zij het perk van Anke en Jelien met lege handen staan en gaat haar partuur naar de halve finale in Leeuwarden bij kaatsvereniging “L.K.C.”
Het eerste finale ticket bij de dames eerste klas was reeds in handen van Rianne Vellinga, Marike Beckers en Miranda Scheffer. Zij moesten in hun eerste partij van de dag alle zeilen bij zetten tegen Nelie Steenstra, Klasine Huistra en Marije van der Meer. Het werd de spannendste strijd van de dag. Beide formaties bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn deze dag en verdeelden de eersten om en om aan de telegraaf. Het evenwicht bleef gehandhaafd op de 1-1, de 2-2 en zelfs de 3-3. Het lijkt er dan even op dat Nelie en haar maten aan het langste eind weten te trekken als zij tot 2 keer toe op voorsprong weten te komen op de 3-4 en zelfs de 4-5. Zij lijken daarmee de partij naar zich toe te trekken maar moeten Rianne, Marike en Miranda als nog langszij dulden op de 5-5. Het laatste eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er naar de 2de omloop zou gaan deze dag. Het is Marike die erin slaagt om op een “volle telegraaf” 5-5 6-6 de boven te vinden en daarmee de winst veilig te stellen. Op de 2de omloop was er voor partuur Rianne een confrontatie met een paar dames die het in het verleden regelmatig op de velden in actie kwamen Linda Terpstra, Romy van der Veen en Hermanna Miedema. Linda en haar maten hadden op de eerste lijst al alles uit de kast moeten halen tegen Evelien Westra, Hermine Sytema en Janneke Terpstra. Het werd uiteindelijk 5-4 6-4. Het is Romy die de boven weet te vinden en daarmee hun partuur naar de volgende lijst weet te loodsen. Na een gelijk opgaand begin tussen partuur Rianne en de formatie van Linda en er een 1-1 aan de telegraaf hangt is het Linda met Romy en Hermanna die de touwtjes in handen weten te nemen en de leiding pakken met 1-2 en zelfs nog uit lopen naar de 1-3. De formatie van Rianne zet met succes de achtervolging in en weet de balans terug te doen keren op de 3-3. Zij weten zelfs de wedstrijd in hun voordeel te kantelen en weten als eerste het 4de bordje te bereiken. Linda, Romy en Hermanna hebben dan even geen passend antwoord en zien de achterstand op lopen naar de 5-3. De strijd is echter verre van gestreden want Linda, Romy en Hermanna weten nog een 4de eerst te bemachtigen voordat Marike de halve finale voor hun partuur veilig weet te stellen door de bal tot in het perk te retourneren op de 5-4 6-4. Door een staand nummer in de halve finale heeft Rianne met haar maten een vrije doorgang tot de finale. De tegenstandsters komen uit de confrontatie tussen partuur Nyke Sinnema, Esther Wagenaar en Annelien Broersma en de formatie van Tineke Dijkstra, Judy Bergsma en Melissa Rianne Hiemstra. De start is voor partuur Tineke zij weten gelijk het initiatief naar zich toe te trekken en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Ondanks verwoedde pogingen van Nynke en haar maten blijft het verschil van 2 eersten op de telegraaf op de 1-3 en zelfs de 2-4. De strijd tussen de beide parturen is echter verre van gestreden want Nynke, Esther en Annelien geven de strijd niet op en knokken zich weer langszij op de 4-4. Het is echter Tineke met Judy en Melissa Rianne die als eerste het 5de eerst aan de telegraaf weten te hangen en zij geven dit buitenkansje niet meer uit handen en als Judy de bal op de 4-5 2-6 tot in het perk weet te retourneren is de winst voor haar partuur en de finale een feit.
De finale van deze eerste klas vrije formatie wedstrijd bij kaatsvereniging “L.K.C.” gaat tussen Rianne Vellinga, Marike Beckers en Miranda Scheffer en de formatie van Tineke Dijkstra, Judy Bergsma en Melissa Rianne Hiemstra. Beide parturen gaan goed uit de start blokken en verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Het werd een mooie strijd waarin Tineke en haar maten de leiding weten te nemen met de 1-2 en de voorsprong weten uit te bouwen via de 1-3 naar de 1-4. Nadat de volgende 2 eersten nog om en om aan de telegraaf verschenen heeft Tineke met Judy en Melissa Rianne als eerste het 5de bordje weten te bereiken en hangt er een 2-5 aan de telegraaf. De strijd is echter verre van gestreden want Rianne, Marike en Miranda weigeren de strijd op te geven en knokken zich via de 3-5 nog terug tot aan de 4-5. Zij slagen er echter niet meer in om langszij te komen en zien de kransen om de nek komen van partuur Tineke als zij zelf de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 4-5 2-6.
Nelie Steenstra, Klasine Huistra en Marije van der Meer weten uiteindelijk de finale van de verliezersronde te winnen van Evelien Westra, Hermine Sytema en Janneke Terpstra met 5-1 6-2.
Uitslag van Dames Eerste klas Leeuwarden:
1e prijs:
Tineke Dijkstra Easterein
Judy Bergsma Wommels
Melissa Rianne Hiemstra Stiens
2e prijs:
Rianne Vellinga Franeker
Marike Beckers Bolsward
Miranda Scheffer Menaldum
3e prijs:
Nynke Sinnema Grou
Esther Wagenaar St. Annaparochie
Annelien Broersma Easterlittens
1e prijs verliezersronde:
Nelie Steenstra Beetgumermolen
Klasine Huistra Reduzum
Marije van der Meer Groningen
2e prijs Verliezersronde:
Evelien Westra Beetgumermolen
Hermine Sytema Deinum
Janneke Terpstra Wolsum