Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitslag Herman Steneker partij heren 50+ A en B klasse

Uitslag Herman Steneker partij heren 50+ A en B klasse

Onder prachtige weersomstandigheden werd er vandaag de Herman Steneker partij voor heren 50+ verkaatst. Helaas kon de familie Steneker zelf niet aanwezig zijn. Zowel in de A als de B klasse werd er fel maar sportief gekaatst.
Rond de klok van 17.00 uur kon Peter Vos de prijzen uit reiken aan:

Uitslag A-klasse:

1e prijs: Pollie Kwast Harlingen, Johannes Siegersma Berltsum Siebe Marra Dronryp
2e prijs: Ulbe Dijkstra Winsum, Frans Postmus Hitzum, Henk Woppenkamp Hauwert.
3e prijs: Roel Venema Bolsward, Simon de Groot Midlum, Klaas Sobel Tytsjerk

Uitslag B-klasse:

1e prijs: Hendrik Bloembergen Tytsjerk, Age van der Goot Goenga, Gerrit Koudenburg.
2e prijs: Wieger Boonstra Heerenveen, Sikke Koster Dokkum, Jurjen Dijkstra Nijland
3e prijs: Jan Volbeda Sexbierum, Gerrit de Jong Ysbrechtum, Piet de Groot Midlum
4e prijs: Hielke Raukema Winsum, Jan Feenstra Winsum, Paulus Strikwerda Winsum