Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Sluiten
Home » Nieuws » Uitnodiging: algemene najaarsvergadering

Uitnodiging: algemene najaarsvergadering

Donderdag 17 november 2011; aanvang 20:00 uur

locatie: Kantine de Keatskoai

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen
 3. Notulen voorjaarsvergadering 2011 (zie dit cluborgaan)
 4. Voorstellen AV K.N.K.B. (indien aanwezig)
 5. Voorlopig financieel verslag door penningmeester
 6. Bestuurverkiezingen:
  Eric Weistra (aftredend en herkiesbaar).
  Johan van der Veen wordt voorgedragen om in het bestuur zitting te nemen.
 7. Pauze
 8. Wedstrijdagenda 2012
 9. Benoemingen en/of nominaties
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het bestuur van LKC “Sonnenborgh”